Ние сме героите от Heroes Wanted

Фокусът на Heroes Wanted е върху интеграцията и подпомагането на деца в риск – деца без родители, деца от бедни семейства, деца настанени в социални институции, както и деца-бежанци.

Сдружението е сравнително ново, насроко отбелязахме 1 година от първата ни, макар и неофициална инициатива. За последните 12 месеца успяхме да организираме още няколко инициативи, като може би най-популярната бе „Оцвети Великден“ – боядисвахме яйца в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“, които след това продадохме благотворително, а събраните средства бяха изразходвани за нуждите на два центъра за деца без родителски грижи.

В средата на ноемрви стартирахме новата ни инициатива, която отново има за цел подпомагане на деца в нужда, за които коледните празици не са толкова радостни, шарени и топли. И тъй-като за нас е важно не само възрастните да бъдат съпричастни, но и да възпитаваме децата на благотворителност и толератност, разделихме инициативата на две.

Първото послание нарекохме „Дядо Коледа търси помощници„. Деца рисуват поздравителни картички, с цел да помогнат на други деца да усетят празничния дух на Коледа. До този момент в Heroes Wanted сме получили близо 200 рисунки на деца, като инициативата ни напусна пределите на страната и в нея взимат деца от българското училище в Будапеща.

Второто ни послание е „Коледа у дома“ и е за „възрастни“. В него акцентираме върху забързания и корпоративен начин на живот за повечето от нас, в който не ни остава време или предпочитаме да не забелязваме протегнатата ръка за съдействие.

Използвайки една „офисна“ традиция за дигитални поздравления, отправяме апел към бизнеса: Изпратете картичка, нарисувана от дете, вместо суха компютърна графика. Не изпращайте безполезни подаръци, които никои не цени. Подкрепете инициативата на Heroes Wanted „Коледа у дома“ и направете едно дете щастливо.

Изпращането на картички е безплатно, но всеки който има желание може да подкрепи инициативата, като дари малка сума в полза на Heroes Wanted.

Бъди герой!

Присъедини се към нас!
Подкрепи ни!