През 2009 г. Наталия за първи път се сблъсква с пулмоналната артериална хипертония. Оттогава животът ѝ е белязан от жестокото заболяване и вече близо шест години тя продължава да се бори.

Сега, въпреки успешната трансплантация на бял дроб, Наталия се налага да пътува за специализирани медицински прегледи на всеки 2 месеца до Виена, Австрия. Това са разходи, които възлизат на около 1000 лв за всеки преглед, които семейството на Наталия не може да си позволи и за които набираме средства.

HeroesWanted.eu призовава към съпричастност със състоянието и възможностите на Наталия и отправя молба за редовни периодични дарения, дори и с малки суми в полза на нейната кауза за нормален живот. Вижте как може да помогнете и вие >>