БАБА МАРТА ЗА ДЕЦАТА 2022

За инициативата

За шеста поредна година организираме инциативата „Баба Марта за децата“. Предлагаме на благотворителен базар ръчно изработени мартеници, направени от няколко жени от село Горна Брезница, община Кресна. Приходите от продажбата ще бъдат използвани за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца лишени от родителска грижа.

Мартениците могат да бъдат закупени на уеб страницата на Сдружението, като доставяме в цял свят. С помощта на нашите доброволци организираме и продажбата на мартеници на територията на по-големи фирми.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Снимки: Оцвети Великден 2016. Автор: сдружение Heroes Wanted. Всички права запазени ©

Какво постигнахме досега

През изминалите 5 години инициативата “Баба Марта за децата” успя да събрере над 20 000 лева.

Доставихме мартеници до 26 страни в целия свят. Привлякохме към инициативата големи корпоративни клиенти.

Събраните средства бяха изразходвани за нуждите на няколко Центъра за настаняване на деца лишени от родителски грижи на територията на Столична Голяма Община.

Подобрихме учебната база в Центровете, и осигурихме компютърна техника и Интернет свързаност. Организирахме редица обучения и семинари за децата от Центровете.

За децата

В Центровете за настаняване от семеен тип се настаняват до 15-20 деца. Най-малките са 4 годишни, а най-големите са на около 14. По-големите деца посещват най-близкото училище, а за по-малките се грижат възпитателките в дома.

Нашите цели за 2022 година

Изминалата и тази година ще бъдат белязани от CoVID пандемията. Ограниченията за контакти с външни лица е още по-осезаема за децата от ЦНСТ. Ще посветим усилията си в посока по-добро социализиране на тези деца, осигурявайки безопасна среда.

Бъди част от Баба Марта за децата

Подкрепи нашата дейност като поръчаш мартеници за теб и твойте близки!