СТАНИ ГЕРОЙ

Матура след 7ми клас, какво следва?

В края на месец май над 50 000 ученици в 7ми клас ще държат изпит по български език и математика, а оценката им до голяма степен ще определи тяхното бъдеще.

Доброто представяне ще даде предимство на децата при кандидатстване в елитни гимназии. Там те ще получат по-добро образование и ще ги обучават по-добрите преподаватели. А това ще е добра основа за следващите им крачки в живота – висше образование, намиране на по-добра работа, по-добър начин на живот.

Когато материалното е над духовното

Има обаче деца, които въпреки добрия успех в училище и добрите оценки от матурата не кандидатстват в по-добри гимназии, а остават в старото квартално училище.

До 8 клас.

Голяма част от тях след това не продължават…

И причината е повече от тривиална…

За тези деца се грижи държавата

В бюджетите на институциите, които се грижат за деца без родителска грижа не присъстват пера като пътуване до училище, участие в извънкласни дейности, посещение на кръжоци, изучаване на чужди езици.


За тези деца Екскурзия до историческа или културна забележителност е само добро пожелание в някое официално приветствие, но не и реална възможност.


Дори не смеят да мечтаят за Участие на олимпиада по математика в чужбина.

ВСЕКИ МОЖЕ ДА СТАНЕ ГЕРОЙ!


Ние от Heroes Wanted искаме да дадем равен шанс на всички деца, които имат желание и искат да получат по-добро образование.

Които са готови да поемат отговорността да бъдат по-добри и от най-добрите!
За които за които оценка “Много добър, 5” не е тавана на техните възможности!
Които имат мечти и са готови да ги преследват!

СТАНИ ГЕРОЙ

Една инициатива на Heroes Wanted

За кого е предназначена

Кампанията Стани Герой подпомага финансово учебния процес на деца, завършили 7 клас и продължаващи своето обучение в 8 клас, живеещи в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за лица без родителска грижа на територията на цялата страна.

Финансовата помощ се предоставя под формата на месечни стипендии.

Как се кандидатства

Директорите на ЦНСТ могат да кандидатстват от името на свой възпитаник за финансова финансовата помощ по инициативата Стани герой.

Всички кандидатури се оценяват и класират от Управителния съвет на Heroes WantedНе допускаме дискриминация на основа хронични заболявания, етническа принадлежност, пол, месторожение, възраст или други признаци.

ПОДКРЕПЕТЕ НАШАТА ИНИЦИАТИВА

БАНКОВ ПРЕВОД
- еднократно

IBAN: BG19 FINV 9150 1216 6553 61
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа инвестиционна банка АД
Титуляр: Сдружение „Хийроус Уонтед“

EPAY.BG
10 лв еднократно

Дарението се осъществява чрез ситемата ePay.bg.

PAYPAL.COM
10 € месечно

Дарението се осъществява чрез системата paypal.com.

PAYPAL.COM
20 € еднократно

Дарението се осъществява чрез системата paypal.com.