ЗА НАС

Ние сме героите от Heroes Wanted


„Не може винаги да бъдеш герой, но можеш винаги да бъдеш човек.“
Йохан Волфганг Гьоте


Фокусът на Heroes Wanted е върху интеграцията и подпомагането на деца в риск – деца без родители, деца от бедни семейства, деца настанени в социални институции, както и деца-бежанци.

МИСИЯ

Нашата мисия е да внесем радост и приятни преживявания в ежедневието на децата в затруднено положение чрез организиране на социални прояви, недостъпни за тях без чужда помощ от доброволци.

ВИЗИЯ

Всяко дете има право да бъде щастливо.
Всяко дете има правото да е наравно с останалите деца
Всеки може да направи едно дете щастливо.

ЦЕННОСТИ

Всеотдайност, искреност, добронамереност, признателност, толерантност.
Всички наши действия и усилия ги правим всеотдайно и безкористно, толерантно и добронамерено.

ЦЕЛИ

Създаване на социална общност, обединяваща деца в затруднено положение и техните родители, и доброволци, желаещи да преживеят заедно с приятни емоции.
Популяризиране на доброволчеството.
Изграждане на толерантност сред младите хора.