Направете дарение в покрепа на деца без родителска грижа, настанени в центрове от семеен тип.
В замяна ние ще ви изпратим мартеници, с които да зарадвате своите близки, приятели и колеги.