20%
Дарени: 195 лв. 1 000 лв.
На всеки 2 до 3 месеца Наталия трябва да пътува до Виена за контролни прегледи в Клиниката по гръдна хирургия, Университетска болница, Виена, Австрия. Всяко пътуване е свързано с разходи около 1000 лв, които близките на Наталия не могат да си позволят.